Iloista nuorisopalvelua Pielisen-Karjalassa!

Sivulle on koottu EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet.


Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan mihinkään henkilöstörekisteriin. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi- ja osoitetiedot. Henkilölle on myös kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä mihin tietoja sääntöjen mukaisesti luovutetaan.


Rekisteröidyllä on oikeus pyytää lupa omien tietojen katseluun, muokkaamiseen sekä poistamiseen.

Etsivä nuorisotyö tietosuojaseloste

Nuortenpaja Apaja Juuka ja Nurmes tietosuojaselosteet

Nuorisotyö Nurmes ja Valtimo tietosuojaselosteet

Selvä Sopimus tietosuojaseloste